Régióválasztó
Akcióink régiónként változnak, ahhoz hogy a lakóhelyed szerinti akciókat megkapd kérlek add meg a településed nevét vagy irányítószámod.

Adatkezelési tájékoztató

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. (a továbbiakban „Reál“) örül online felületein tett látogatásának és érdeklődésének vállalkozásunk és termékeink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és azt szeretnénk, hogy jól érezze magát az internetes felületeinken tett látogatásai során.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Reál online tevékenységével és az online felületein, úgy mint a real.hu, a realkaracsony.real.hu, a https://real.hu/kis-hosok-program/, valamint a „Reál Élelmiszer” (www.facebook.com/realelelmiszer/), a „ Reál KisHősök Program” (www.facebook.com/RealKisHosokProgram) és a „Reál Alfa”( (www.facebook.com/realalfaszupermarket) elnevezésű Facebook rajongói oldalain keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos. Az Adatkezelési Tájékoztató nem terjed ki a Reál egyéb kereskedelmi tevékenységeivel kapcsolatos adatkezelési folyamatokra.

A Reál az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 1. Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelést a Reál szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében. A Reál, mint Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve:                   Reál Hungária Élelmiszer Kft.

Adatkezelő képviselője:         Kliment Kolos

Adatkezelő címe:                   2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.

Adatkezelő e-mail címe:        mail@real.hu vagy marketing@real.hu

 

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a Reálnál adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, de adatvédelmi felelősünk a fenti e-mail címen illetve postai úton a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor felkereshető.

 

 1. Fontos fogalmak

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése megfelel a GDPR 4. cikkében foglaltaknak.

II.1. Személyes adatok

A személyes adatok fogalmára elsődlegesen a GDPR 4. cikk 1. pontja alkalmazandó. A személyes adatok (olykor személyre vonatkozó adatoknak is nevezzük) olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. Ennek során nem az a fontos, hogy a meghatározás egyes információ alapján létrejöhet, hiszen ez ritkán fordul elő. Azonban minél több információt és adatot gyűjtünk össze, annál pontosabban határozható meg az adott személy. A személyes adatok körébe tartozik különösen az érintett személy neve, lakcíme, kora, neme és e-mail címe.

II.2. Sütik (cookie-k)

A sütik kicsi, olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az Ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. Ez a lejárati idő azonban a nagyon távoli jövőben is lehet. A Reál honlapon kizárólag ún. session-cookie-kat (ideiglenes, egy adott látogatásra érvényes süti) alkalmaz, amelyek a böngésző bezárását követően érvényüket vesztik. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az Ön számítógépe közötti kommunikáció, és ezáltal komfortosabbá tehető a weboldal használata. Elképzelhető, hogy a sütik nem a weboldal működtetőjétől, hanem harmadik féltől, szolgáltatótól származnak, ha pl. az oldalon reklám található. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti vagy egyetlen süti se tárolódik. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy néhány funkció (mint pl. a bejelentkezés) nem vagy nem megfelelően működik, ha deaktiválja a sütiket.

II.3. Pixel

A pixel, a webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

II.4. IP-cím

Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy egyáltalán keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van. Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

 • A Reál által gyűjtött és kezelt személyes adatok

A Reál csak akkor gyűjti, tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, ha az a jogszabályi rendelkezések értelmében megengedett vagy Ön az adatkezeléshez hozzájárulását adta. A Reál az alábbi felsorolt adatkezelések során a Reál jogos érdeke, illetve az Ön hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat. Az alábbiak során részletesen bemutatásra kerül az egyes online folyamatokkal kapcsolatos adatkezelési célok és jogalapok.

 

III.1. Online regisztráció és hírlevél

Általában a nélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Az online felületen történő regisztráció során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 

(a)                  név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)                 neme Célzott hírlevél küldéséhez szükséges adat
(c)                  születési dátum; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(d)                 e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok. A telefonszám megadása nem kötelező.
(e)                  irányítószám; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
(f)                  jelszó. Az ügyfél fiók (regisztráció) biztonságának megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
(g)                 érdeklődési körök Célzott hírlevél küldéséhez szükséges adat

 

Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása a Reál szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről, illetve kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából elektronikus úton.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet a Reál honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az adatkezelés a hozzájárulás az ügyfél által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulást a VI. pontban leírtak alapján bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a már jogszerűen elvégzett adatkezelést.

A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait, különös tekintettel a megadott érdeklődési körökre arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk Önnek.

Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás (automatikus) válasz, hibaüzenet stb.).

A Reál lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a hírlevelek bizonyos tartalmait a Facebookon keresztül tovább ajánlja. A megfelelő mezőre kattintva a megfelelő tartalom internetcíme továbbítódik a Facebookra. Egyéb adatokat a Reál nem továbbít. Adott esetben a Facebook további személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban (pl. sütiket alkalmaz vagy bejelentkezést kér), kérjük, ezzel kapcsolatban tanulmányozza a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát itt: www.facebook.com/about/privacy.

 

III.2. Hűségkártya

A Reál az online felületén lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a Reál által biztosított Hűségkártyát megrendeljék, és a Hűségkártya által biztosított kedvezményeket igénybe vegyék. A Hűségkártya legyártásához, illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatáshoz a Reál az alábbi adatokat kezeli:

(a)              név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)              e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
(c)               cím (irányítószám, város, utca és házszám); Az hűségkártya postai úton való megküldéséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
(d)              Telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

Az adatkezelés célja: a Reál által a Hűségkártyával biztosított kedvezmények biztosítása, illetve a vásárlói szokások megismerése.

Az adatkezelés jogalapja a Reál és a Hűségkártyát igénylő ügyfelek közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont). A szerződés megszűnését követően a Reál a jogos érdeke alapján további 5 évig kezeli a személyes adatokat annak érdekében, hogy egy esetleges jogvitás helyzetben az általános polgári jogi elévülési ideig a szükséges információk rendelkezésére álljanak. Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő 5 évig tart.

 

 III.2/B Reál KisHősök Program

A Reál az online felületén lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a Reál által meghirdetett Reál KisHősök Programban részt vegyenek. A programban való részvételhez adatlap kitöltése szükséges, melyhez a Reál az alábbi adatokat kezeli:

(a)              név; A beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)              e-mail cím (telefonszám); A későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
(c)               Intézmény pontos megnevezése: (irányítószám, város, utca és házszám); A programban szereplő intézmények beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
(d)              Telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

 

(e)  Pályázati adatok

A regisztráció azonosításához szükséges adatok

 • Összesen gyűjtött Reál logók száma
 • Pályázat leadásának időpontja
 • Pályázat leadásának módja
 • Pályázat típusa

(f) Pályázó osztály adatai

A kapcsolatfelvételhez szükséges elengedhetetlenül szükséges adatok

 • A nevező osztály/Óvodai csoport megnevezése
 • Osztályfőnök/Óvodai vezető neve:
 • Osztályfőnök/Óvodai vezető telefonszáma
 • Osztályfőnök/Óvodai vezető e-mail címe
 • Az adatkezelés jogalapja a Reál és a Pályázó közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont). A szerződés megszűnését követően a Reál a jogos érdeke alapján további 5 évig kezeli a személyes adatokat annak érdekében, hogy egy esetleges jogvitás helyzetben az általános polgári jogi elévülési ideig a szükséges információk rendelkezésére álljanak. Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő 5 évig tart.

 

III.3. Panaszkezelés és egyéb ügyintézés

A Reál mind a Facebook rajongói oldalakon keresztül, mind pedig e-mail útján átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést, vagy számunkra az I. pontban megjelölt e-mail címre küld levelet, úgy azt a Reál illetékes osztályára továbbítjuk. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, eladási vagy egyéb reklámcélokra nem. A panaszkezelés, illetve egyéb ügyintézés során az alábbi adatokat kezeljük:

(a)                 név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)                 e-mail cím (Facebook account); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

 

Az adatkezelés célja: a Reál felé jelzett észrevételek, panaszok kivizsgálása, az ügyfélmegkeresések teljesítésében való közreműködés.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás ügyfél által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

III.3. Sütik (cookies)

A Reál weboldala bizonyos sütiket gyűjt és kezel Önnel kapcsolatban. Egyes adatok automatikusan és műszaki okokból már akkor felmerülnek, amikor látogatást tesz honlapunkon. Ide tartoznak a webszerver protokolladatai. Az általunk kínált oldalhoz történő minden egyes hozzáféréskor és egy fájl lehívásakor az erre az eseményre vonatkozó hozzáférési adatokat szerverünk protokoll adatbázisban tárolja. Valamennyi adat a következőkből áll:

 • az az oldal, amelyről egy új oldalra léptek vagy fájlt töltöttek le;
 • a lehívott fájl vagy oldal neve;
 • a lekérés dátuma és időpontja, a lekérdezés sikeressége és a szerver kihasználtsága a lekérés időpontjában;
 • az átvitt adatmennyiség;
 • a szolgáltatója által Önnek kiosztott IP-cím;
 • amennyiben felhasználói fiókkal jelentkezik be, a megfelelő webes szolgáltatás bejelentkezésre vonatkozó információi.

A fenti adatok közül számos személyes adatnak minősül. A Reál jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk (1) f) pont) kezeli a fenti adatokat, ugyanakkor a tárolt adatokat kizárólag név nélkül, statisztikai célokra értékeljük ki. Az adatkezelés időtartama 5 év.

 

GoogleAnalytics

A webes ajánlatunk javítására a GoogleAnalytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását használjuk. A GoogleAnalytics úgynevezett „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják. Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön e-mail-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az  információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a  weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A GoogleAnalytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival.

A GoogleAnalytics sütik kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja (visszavonhatja hozzájárulását); felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi kezelését, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A Reál általában a következő harmadik felekkel oszt meg látogatói személyes adatokat, amely harmadik felek bizonyos esetben adatfeldolgozóknak minősülnek:

 • a Reál cégcsoportján belül, beleértve a Reál anya-és leányvállalatait;
 • a Reál számára szolgáltatásokat végző társaságokkal (pl.: weboldal üzemeltető társaság, webhosting stb.);
 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

A Reál által igénybe vett adatfeldolgozók aktuális listájáról bármikor tájékoztatást kérhet az I. pont feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Reált. A Reál a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A látogatók, mint a személyes adatok kezelésének érintettjei személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Reál által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt a fenti I. pontban feltüntetett kapcsolat felvételi ponton teheti meg.

Személyes adat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lévő adatkezelők, illetve adatfeldolgozók részére nem kerül továbbításra.

 

 1. Adatbiztonság

A Reál az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedések útján, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében. Megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy a véletlen adatvesztést, kezelést, engedély nélküli hozzáférést, módosítást vagy közzétételt elkerüljük.

Az adatbiztonsági intézkedések a Reál a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Megfelelő eljárásrendet alkalmazunk a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére és értesítjük Önt illetve az érintett hatóságot az incidensről abban az esetben, ha jogszabály alapján kötelező az értesítés.

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, tekintettel a GDPR rendelkezéseire, az itt felsorolt jogai vannak, amely alapján Ön jogosult:

(a)     Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Mindez alapján jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végezzük-e.

(b)     Helyesbítést kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Mindez alapján jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatok helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

(c)     Személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja Önt arra, hogy töröljük vagy eltávolítsuk személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben az információkat jogellenesen kezeltük vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tehetünk eleget törlési kérelmének egyéb jogi érdekek alapján, amelyről, amennyiben alkalmazandó, a kérelem megtételekor tájékoztatjuk.

(d)     Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha a kezelés jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) érvényesítésén alapul és a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Bizonyos esetekben jogunk van bizonyítani, hogy az alapvető jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvez.

(e)     Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Mindez feljogosítja Önt, hogy a személyes adatai kezelésével felhagyjunk az alábbi esetekben: (a) ha szeretné, hogy az adati pontosságát biztosítsuk; (b) ahol az általunk folytatott adatkezelés jogellenes, de nem kívánja, hogy adatait töröljük; (c) amennyiben szeretné, hogy adatait tároljuk akkor is, ha nekünk nincsen a továbbiakban szükségünk rájuk, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Önnek szüksége van rájuk; vagy (d) amennyiben kifogásolja adatai kezelését, de szükséges az azt felülíró jogszerű jogalap meglétének ellenőrzése.

(f)      Személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A személyes adatai az Ön részére vagy az Ön által választott harmadik fél részére strukturált, általánosságban használt, gép által olvasható formátumban adjuk át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az automatizált módon kezelt adatokra terjed ki, amelyek használatára korábban hozzájárulását adta és amely információt a szerződés teljesítése érdekében használtuk.

(g)     Hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a személyes adatai kezelését hozzájárulás alapján végezzük. Ugyanakkor mindez nem befolyásolja a hozzájárulása visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk az Ön számára biztosítani. Mindenről értesítünk a hozzájárulásának visszavonásakor.

Valamennyi jelen VI. pont alatt felsorolt érintetti jogot a Reál részére az I. pontban feltüntetett elérhetőségekre eljuttatott kérelem útján lehetséges. A GDPR 12. cikkében foglaltak szerint a Reál indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett látogatót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükséges esetén a GDPR alapján ez a határidő meghosszabbítható. A kérelem alapján megtett intézkedések díjmentesek, ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen ismétlődő jellege miatt), a Reál az adminisztratív költségekre tekintettel jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, illetve jogosult a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

 • Panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Reál azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságához fordulhat. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

 • Az Adatkezelési Tájékoztatómódosítása

A Reál fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Módosítás esetében a Reál a módosított tájékoztatót elérhetővé teszi az online felületei nyitóoldalán és az online felületek látogatói számára felhívja a figyelmet a változással érintett részekre. A hírlevélre feliratkozó személyek számára e-mail útján jutatatja el a módosított tájékoztatót. A módosítás az Adatkezelési Tájékoztató hozzáférhetővé tételt és e-mail útján történő megküldését követő 5. napon lép hatályba.

 

Kelt: Biatorbágy, 2021.11.18.