"Havonta 10 ajándék a Reál-tól" - játékszabály

Reál Hungária Élelmiszer Kft. „Havonta 10 ajándék a Reál-tól” elnevezésű

nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

 

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki a játék ideje alatt, az aktuális sorsolás időpontjáig bármely Reál Élelmiszer, Reál Pont vagy GRoby üzletben vásárolt Reál sajátmárkás termék vonalkódjából összegyűjt 10 darabot és azt zárt borítékban, a feladót olvashatóan megjelölve beküldi a Hieroglif Reklám Kft. 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 3. alatti címre.

 

  1. A Játék időtartama 2020. január 15-től 2020. december 31-ig tart.

  2. A Játékban kizárólag a Reál márkatermékek, valamint azon termékek vonalkódjai vehetnek részt, amelyeknek forgalmazója a Reál Hungária Élelmiszer Kft. és társult vállalkozásai.

  3. A beérkezett pályázatok az alábbi időpontokban sorsoláson vesznek részt:

2020. február 4. (kedd) 10 óra, TEFAL Character serpenyő, 24 cm

2020. március 3. (kedd). 10 óra, PHILIPS HR1393/00 aprító

2020 március 31. (kedd) 10 óra. Ez a sorsolási időpont módosítva a koronavírus korlátozás miatt:

új időpont

2020. június 2. (kedd) 10:30 óra, 10 db GEORGE FOREMAN 25030-56/GF Steel

kompakt grill

2020. május 5. (kedd) 10 óra, TEFAL J1642874 Savarin sütőforma, 27 cm

2020. június 2. (kedd) 10 óra, CLATRONIC ME3673 Elektromos spirál aprító

2020. június 30. (kedd) 10 óra, RUSSELL HOBBS 24691-56/RH Horizon botmixer

2020. augusztus 4. (kedd) 10 óra, RUSSELL HOBBS 25160-56/RH Explore Mix&Go Cool mini turmix

2020. szeptember 1. (kedd) 10 óra, CLATRONIC HMS3320 Tálas mixer, fehér/kék

2020. szeptember 29. (kedd) 10 óra, TEFAL Extra mély párolóserpenyő fedővel, 24 cm

2020. november 3. (kedd) 10 óra, CLATRONIC UM3470 Turmixgép, fehér

2020. december 1. (kedd) 10 óra, TEFAL C6210452 Serpenyő, 24 cm

2021. január 5. (kedd) 10 óra. RUSSELL HOBBS 24010-56/RH Adventure kávéfőző

     Minden beérkezett pályázat csak egyszer, a beérkezését követő első sorsoláson vesz részt.

(A nyeremények megjelölése a 6. pontban.)

4.  A nyeremények sorsolásai közjegyző jelenlétében kerülnek megrendezésre, nyilvános kézi húzással, a 3. pontban megjelölt időpontokban. A sorsolás helyszíne: Hieroglif Reklám Kft. 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 3. A nyerteseket a szervező levélben értesíti. Minden sorsoláson tíz db. nyertes mellett 4 db. tartalék nyertes kerül kisorsolásra.
 A tartalék nyertes játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha valamelyik nyertes a jelen játékszabály 1., 16. pontjában meghatározott személyi feltételek bármelyikének nem felel meg, vagy esetében a 9. pontban körülírtak állnak
fenn, s ezért kizárásra kerül. A kizárt nyertes helyébe a kisorsolt tartalék nyertes(ek) lép(nek), a kihúzás sorrendjének megfelelően. A tartalék nyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult a nyeremény átvételére.


5. A Szervező a sorsolások nyerteseinek nevét a www.real.hu honlapon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes játékos neve és lakcíme – minden esetben csak a település feltüntetésével – jelenik meg.


6. A nyerteseknek – jelen szabályzatnak mindenben megfelelő Játékosoknak – a Szervező havonta más-más háztartási eszközt ad ajándékba. A Nyeremények pontos típusa az adott hónapban megjelenő Reál országos akciós újságban kerül feltüntetésre. Az ajándékok és nyeremények átvételének határideje a sorsolástól számított 90 nap.

 

 

 

 Termék 

 db

 hónap

 

TEFAL Character serpenyő, 24 cm

   10   

január

1108863

PHILIPS HR1393/00 aprító

   10   

február

1270462

GEORGE FOREMAN 25030-56/GF Steel kompakt grill

   10   

március

1292208

TEFAL J1642874 Savarin sütőforma, 27 cm 

   10   

április

1281275

CLATRONIC ME3673 Elektromos spirál aprító

   10   

május

1256260

RUSSELL HOBBS 24691-56/RH Horizon botmixer

   10   

június

1270457

RUSSELL HOBBS 25160-56/RH Explore Mix&Go Cool mini turmix

   10   

július

1078729

CLATRONIC HMS3320 Tálas mixer, fehér/

   10   

augusztus

1234625

TEFAL Extra mély párolóserpenyő fedővel, 24 cm

   10   

szeptember

1114511

CLATRONIC UM3470 Turmixgép, fehér

   10   

október

1188585

TEFAL C6210452 Serpenyő, 24 cm

   10   

november

1256276

RUSSELL HOBBS 24010-56/RH Adventure kávéfőző

   10   

december

 

 


7. A nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani.


8. Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a pályázaton feltüntetett, illetve személyes adatai, illetve egyéb megadott adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat nem megfelelő vonalkód(oka)t tartalmaz, vagy a beküldött vonalkódok hiányosak. A játékosok téves, vagy valótlan tartalmú adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

9. Szervező a sorsoláson kisorsolt nyerteseket a sorsolást követően haladéktalanul (legkésőbb egy héten belül) postai úton értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A szervező a sorsoláson kisorsolt nyereményeket a pályázaton megadott címre történő értesítést követő személyesen történő átadással, vagy – a nyertes külön kérésére postai kiszállítással – adja át a nyertesnek.

 

10. Szervező a postai kézbesítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget az értesítés kézbesítésére, ha a pályázaton a megadott cím pontatlanul, hiányosan, tévesen, vagy olvashatatlanul került feltüntetésre.

 

11. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre rendelkezésre álló határidőn belül (ld. 7. és 10. pont) nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon a költségvetésbe fizeti be.

 

12. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött, de cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

13. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő költségek, a díj átadási helyszínére történő utazás költségei, stb.) a játékosokat, illetve a nyerteseket terhelik.

 

14. Azáltal, hogy a vásárló az 1. pontban írtak szerint pályázatát az 1. pontban megjelölt módon beküldi, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza. A vásárló Pályázatának beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról fotó, video, audio-felvétel is készülhet, s minden további feltétel támasztása nélkül hozzájárul ezen felvételek későbbi reklám- promóciókhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy esetlegesen szükséges személyi adataikat a Szervező, illetve az általa megbízott Hieroglif Reklámügynökség részére eljuttatják a hivatalos szervekkel való elszámolás miatt.

A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a nyereményjátéknak a lebonyolítására használja fel és csak a nyertesek adatait veszi (név, cím, adószám) nyilvántartásba.

 

15. A 18. életévüket be nem töltött személyek, a Szervező tagvállalatainak, valamint a Hieroglif Reklámügynökség illetve a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában érintett vállalatok dolgozói, valamint ezen személyek Ptk.685.§ b., pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

 

16. Az 1. pontban körülírt pályázatok hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért valamint az esetleges nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

 

17. A nyereményjátékról további információk megtalálhatók az 1. pontban megjelölt üzletekben elhelyezett reklámanyagokon és a Szervező 2020. január és december között érvényes akciós újságjaiban, valamint a www.real.hu weboldalon.

 

 

Budapest, 2019. 12. 16.

Reál Hungária Élelmiszer Kft.

Szervező